Maaarket.ba - Najpopularniji proizvodi na jednom mjestu
Maaarket.ba - Najpopularniji proizvodi na jednom mjestu

Kontakt

SILUX B d.o.o.
Kneza Lazara 2
78400 Gradiška

Podaci o tvrtki:
Temeljni kapital: 1.000 KM
Matični broj: 11169015
Porezni broj: 4404321750000
Obveznik PDV-a: DA
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BA39 5673211100020951 SBERBANK A.D. BANJA LUKA
SWIFT/BIC: SABRBA2 Tel.: 032 911 296
E-pošta: info@maaarket.ba (prodaja/reklamacije)